حوزه های صنعتـــی
چالش info
  • ساخت جاذب فعال جهت استفاده در مخازن ذخیره سازی گاز طبیعی به روش جذبی

    تاریخ شروع :‌ ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ تاریخ پایان :‌ ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
حوزه های صنعتـــی
بخش آماری