حوزه های صنعتـــی
چالش info
 • غشای نانوساختار تبادل کاتیون

  تاریخ شروع :‌ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ تاریخ پایان :‌ ۱۴۰۰/۰۳/۲۱
 • کفپوش غیرپارچه ای هواپیما

  تاریخ شروع :‌ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ تاریخ پایان :‌ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
 • اصلاح سطح تجهیزات دندانپزشکی تیتانیومی و فولادی با پوشش DLC

  تاریخ شروع :‌ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ تاریخ پایان :‌ ۱۴۰۰/۰۳/۲۸
 • فراخوان ارتقاء ستاپ آزمایشگاهی به تجهیز تجاری

  تاریخ شروع :‌ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ تاریخ پایان :‌ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
حوزه های صنعتـــی
بخش آماری